Càng nhiều đơn đăng ký được điền, cơ hội nhận được tiền càng cao

Với lãi suất 0,01% mỗi ngày

Tôi cần 20000000 VND

2 000 000 ₫ 10 0000 000 ₫
Tính phí
Tôi lấy Phần trăm Trả lại
20000000 VND + 9 VND = 3009 VND

Ví dụ: với vị trí là 2000000 ₫ với thời hạn 62 ngày, lãi suất là 1% mỗi ngày, tổng số tiền thanh toán là 3500000 ₫. Tỷ lệ lãi suất của bạn là từ 1-2% mỗi ngày, tỷ lệ lãi suất tối đa hàng năm là 18.25%.

Điều kiện nhận:

  • Tuổi từ 18 đến 70;
  • Người chưa đi làm chính thức;
  • Sinh viên, người hưu trí và người thất nghiệp.

* Lãi suất cho vay đến 18.25%/năm. Ví dụ: nếu bạn đã vay số tiền 2000000 ₫ trong 1 năm, thì sau khi hết hạn khoản vay, bạn sẽ phải trả: 3500000 ₫.

Yêu cầu đối với người vay

Tuổi từ 18 trở lên; Hộ chiếu công dân Việt Nam; Bất kỳ lịch sử tín dụng nào

Thông tin về các nhà cho vay:

Điều kiện và yêu cầu chung đối với người vay

Điều kiện để có được một khoản vay:

Thời gian tối thiểu để trả nợ là 62 ngày. Thời gian tối đa là 365 ngày; Tỷ lệ lãi suất thấp nhất trong năm, bao gồm lãi suất và tất cả các khoản phí và chi phí khác trong năm là 3%, và tối đa là 20%. Tỷ lệ lãi suất hàng năm cho vay là từ 1% đến 20%.

Thông tin về tổng chi phí của khoản vay và ví dụ tính toán: (ví dụ về tổng chi phí của khoản vay, bao gồm tất cả các khoản phí áp dụng)

Lãi suất hàng năm là tổng chi phí của khoản vay được thể hiện dưới dạng phần trăm. Việc tính lãi suất hàng năm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng vay. Lãi suất hàng năm cho những khoản vay có thể lên tới 20% mỗi năm.

Khoản tiền phạt hoặc thông tin chính sách đổi mới

Trong trường hợp nếu số tiền vay không được thanh toán trong khoảng thời gian quy định, bên cho vay có thể yêu cầu thanh toán tiền phạt từ tổng số tiền thanh toán quá hạn cho mỗi ngày trễ hạn thanh toán. Trong trường hợp nếu việc thanh toán không được thực hiện trong một thời gian dài, nếu không có sự thỏa thuận với bên cho vay, chủ nợ có quyền đơn phương chuyển việc thu hồi nợ cho các công ty thứ ba.

Thanh toán khoản vay đúng hạn sẽ hình thành một lịch sử tín dụng tốt và trong tương lai sẽ tăng cơ hội nhận được khoản vay với các điều khoản có lợi.

Max APR (lãi suất hàng năm) 20%. Thời hạn thanh toán khoản vay tối thiểu là 3 tháng và tối đa là 12 tháng. Ví dụ việc tính: 2000000 VNĐ trong 6 tháng, phí 500000 VNĐ, tổng chi phí 3000000 VNĐ, APR 18%.

*Hãy vay có trách nhiệm, đánh giá cơ hội thanh toán khoản vay của mình. Trước khi bạn vay, hãy đọc các điều khoản của hợp đồng vay, đảm bảo rằng bạn có thể thực hiện chúng.